“Men zegtdat er een breuk is in de menselijke zieldie niet gemaakt is om in het leven geheel thuiste zijn.” (Louise Glück)

Averno, een eerste keer theater maken

Een gesprek met jongeren uit afdeling De Patio en De Korbeel in psychiatrisch centrum Kortrijk over de voorstelling die ze samen met De Figuranten…


Averno, een theatertraject met jongeren uit de psychiatrie

Annelore Smits over de mythe van Persephone als inspiratiebron voor een voorstelling met jongeren.


Averno

Averno is volgens de oude Romeinen de ingang van de onderwereld.

De jongeren van PZ Heilige Familie Kortrijk ( jeugdpsychiatrie en forensische jeugdpsychiatrie) laten zich inspireren door het werk van dichter en Nobelprijswinnaar Louise Glück om te improviseren rond familie, thuis, ondergang en onderwereld. Met bestaande en zelfgeschreven teksten bouwen ze aan een presentatie waarin het persoonlijke en de mythologie elkaar vinden.


SpelSpelers van De Patio & De Korbeel, Heilige Familie KortrijkConcept & regieAnnelore SmitsSamen metPsychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk

Een greep uit onze projecten met jongeren:

Blender

BLENDER is een theatertraject en onderzoeksproces van 5 jonge makers, die met elkaar én met 25 jongeren in dialoog gaan. De jonge makers die Blender zullen leiden zijn Ferre Vuye, Stefan Gota, Arthur Decock, Bas Van Hoeck en Kato Cornil.

Meer info

Sint-Joris

Met de dertig zesdejaars Verzorging van Sint-Joris (Menen) zitten we intussen in het tweede jaar van een driejarig theatertraject. Dit jaar experimenteerden we met de tekst Hoe jongens vergaan / Het relaas van een storm, van schrijver Line Mertens.

Meer info

I'm Not There

In I’M NOT THERE wordt een bizar universum gecreëerd waarin andere regels gelden. De spelers maken een verhaal over de afwezigheid van personages uit hun leefwereld: mensen die langdurig op reis zijn, mensen die gestorven zijn, mensen met alzheimer, afwezige ouders…

Meer info