(VACATURE)De Figuranten zoekt:Cultureel Netwerker

Meer info

De Figuranten is een kunstenorganisatie die in dialoog met de meest kwetsbaren van de maatschappij theater maakt.  Voor onze voorstellingen bewerken we bestaande theaterteksten (Aeschylos, Shakespeare, Tsjechov, Müller…) of vragen we hedendaagse auteurs (Peeters, Pourveur…) om nieuwe teksten te schrijven.

In onze werkruimte in Menen organiseren we Open Ateliers voor jongeren en volwassenen. Het theateratelier voor volwassenen werkt aan een voorstelling die gepresenteerd wordt op Mad World in mei, het jongerenatelier presenteert op Winterwerk in december. De teksten uit onze Schrijfateliers worden verzameld in een bundel.

Daarnaast doen we artistieke projecten op maat, vaak op vraag van welzijnsorganisaties en kunstencentra.

De Figuranten wil artistieke arbeid en mensen in een kwetsbare positie verenigen op een manier die verrijkend is voor beide. De artistieke impuls komt van (gast)kunstenaars, die artistiek materiaal aanbieden aan de deelnemers. Die verbinden zich zo veel mogelijk met het materiaal, ze interpreteren, reflecteren en werken samen aan een artistiek interessant eindresultaat dat gepresenteerd wordt aan een publiek.

De Figuranten koestert de ambitie om een wisselwerking op gang te brengen tussen de deelnemers, het publiek en de kunsten zelf. Die wisselwerking leidt tot een uniek, collectief gedragen resultaat, maar ook tot de emancipatie van de deelnemers. Zij worden op alle niveaus betrokken in het artistieke traject en worden daardoor assertiever, creatiever en zich bewust van hun competenties.

De Figuranten wil kunst maken die de marge overstijgt. Deelnemers komen los van hun persoonlijke context dankzij het artistieke materiaal, maar ook door te presenteren aan vertrouwd en nieuw publiek. Het werk zoekt zijn weg binnen het reguliere kunstencircuit, waar het een aanvulling kan vormen op het mainstream aanbod.

De Figuranten gelooft dat maatschappelijk engagement en artistieke ambities elkaar versterken en dat de dialoog tussen (gast)kunstenaars en mensen in een kwetsbare positie leidt tot kwalitatieve artistieke arbeid. Zonder de individuele context van de deelnemers uit het oog te verliezen, wordt gewerkt aan een collectief gedragen artistieke creatie die inhoudelijk hun maatschappelijke positie wél overstijgt.

De Figuranten gelooft dat kunst een hefboom kan zijn naar emancipatie, wederzijds begrip en inclusie. Door kwetsbare mensen mee te trekken in een creatief proces, maken we hen niet alleen vertrouwd met de gelaagdheid van hedendaagse kunst (zij voegden immers zelf nieuwe lagen toe aan hun eigen werk), maar bieden we ook een alternatief voor ingesleten maatschappelijke uitsluitingsmechanismen en isolement. Alle creatieve processen zijn laagdrempelig bij instap.

Team

De Figuranten is een theatergezelschap aangestuurd door een klein team van regisseurs, steeds aangevuld met wisselende gastregisseurs, auteurs, acteurs, muzikanten, kostumières, decorbouwers, lichtontwerpers, videokunstenaars, circusartiesten en beeldend kunstenaars. Al 25 jaar maakt DF eigenzinnige voorstellingen met bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare posities.

De Figuranten houdt ervan te werken in het spanningsveld tussen script en improvisatie, oud en nieuw repertoire, beweging en tekst, theater en performance, tussen oude en nieuwe verhaalstructuren, kortom tussen traditie en vernieuwing.

Centraal staan de vragen: Wie is de mens? Wat betekent het om mens te zijn? Hoe kan / hoe wil / hoe moet de mens zich gedragen vandaag?  Uit die vragen groeien thema’s, scenario’s en concepten die de blauwdruk vormen van het repetitieproces.

Het repetitieproces wordt op gang getrokken door de regisseurs en is aan het begin van elk project uiterst toegankelijk en laagdrempelig, maar bouwt langzaam op tot een complex en gelaagd geheel. De dialoog, de uitwisseling, de co-creatie tussen de spelers en de regisseurs mondt uit in een actuele voorstelling en daarin zit de kracht van DF.

DF heeft zijn roots in Menen en bouwde aan de rand van de stationsbuurt een oude vlasloods om tot een theaterstudio en een open atelier. Menen is een relatief kleine stad, maar met grootstedelijke problematieken.  Menen is een grensstad met een historische armoedeproblematiek en er bevindt zich ook een van de grootste psychiatrische centra. Daarnaast is DF ook actief en vaak gevraagd om te werken buiten onze stad, in Lille, Kortrijk, Brugge, …

DF presenteert zijn voorstellingen vaak in coproductie met diverse partners en aan verschillende publieken. We presenteren zowel tijdens de festivals die we organiseren in ons eigen atelier als op podia buiten onze stad. DF zoekt in het reguliere aanbod van de kunsten vaak een complementaire of juist tegendraadse voorstelling die onze eigen creatie versterkt of bevraagt en presenteert het liefst in double bill.

DF werkt aan en met een groot sociaal en artistiek netwerk om dit te verwezenlijken.

Onze partners


De Figuranten werkt samen met:

Artistieke partners

Wit.h (Kortrijk)

CC De Spil (Roeselare)

Klein Verhaal (Oostende)

Het Gevolg (Turnhout)

Tutti Fratelli (Antwerpen)

De Vieze Gasten (Gent)

Compagnie Tartaren (Leuven)

Bolwerk (Kortrijk)

La Virgule (Tourcoing)

Passerelle vzw (Kortrijk)

CC De Steiger (Menen)

cie Tabloo (Menen)

Pensons Bercail (Menen)

OKO – Overleg Kunstenorganisaties (Brussel)

Kunstencentrum Buda (Kortrijk)

Museum Dr Guislain (Gent)

Sociale partners

CAW Zuid-West-Vlaanderen

Stad Menen

OCMW Menen

Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk

Centrum Leren & Werken Kortrijk

VTI Sint-Lucas Menen

Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Kortrijk

Vormingplus MZW

Demos vzw Brussel

Raad van bestuur


Allen zijn benoemd op 1 april 2019 voor een termijn van vier jaar.

Ingrid Bouvry

Emmanuël Callens

Mieke Demeestere

Walter Deschodt

Rik Desmet

André Goethals

Geert Malysse

Alain Maricau

Stef Sabbe

Vera Vandewalle

Philippe Vanneste

Bruno Vervisch