Met de installatie en de feestelijkheden wil CJGB de organisatie en haar cliënten op een positieve manier in de kijker zetten. Net als bij de begeleiding ligt de focus vooral op de kracht, de moed en de creativiteit van de mensen en niet op hun problemen. De installatie Moonbox #1 symboliseert die visie door levensverhalen, dromen en utopische denkbeelden te vatten in een krachtig beeld, ondersteund door audio-opnames.

Het resultaat werd onthuld op 19 oktober tijdens de receptie die de Stad Kortrijk aanbiedt voor het vijftigjarige bestaan van CJGB. CJGB organiseert enerzijds contextbegeleiding voor gezinnen en voor jongeren, anderzijds werken ze op een constructieve manier met jongeren die feiten hebben gepleegd.

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van de provincie West-Vlaanderen.

De installatie kadert binnen de zoektocht van De Figuranten naar kunst in de publieke ruimte (Shake Hands with the City).

Moonbox #1

Op vraag van Vzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding (Kortrijk) ontwierp De Figuranten een artistiek concept. Vertrekkend vanuit de centrale vraag: “Als we moeten uitwijken naar een nieuwe planeet, wat vind jij dan belangrijk om mee te nemen daarheen?” en een aantal bijvragen in spelvorm, trokken de begeleiders van CJGB naar hun gezinnen en jongeren.  De boeiende en soms emotionele gesprekken die daaruit voortkwamen, werden door De Figuranten, vzw Bolwerk en kunstenaar Koen Moerman getransformeerd in een installatie.


DataVan 19 tot 22 oktoberWaarIngang Bezoekerscentrum 1302, Begijnhofpark KortrijkMet dank aanAlle deelnemende gezinnen en jongerenSamen metVzw Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding, De Figuranten, Vzw Bolwerk, Koen Moerman