FICTIONS

A theatrical performance inspired by the photographs of Cindy Sherman

Fictions

a theatrical performance inspired by the photographs of Cindy Sherman 
 
FICTIONS is een tableau vivant met als uitgangspunt de zelfportretten van Cindy Sherman (1954). In haar portretten verbeeldt deze Amerikaanse kunstenaar uiteenlopende identiteiten, ze zet karakters neer in uitbundige en dan weer heel intieme settings, ze maakt historische portretten en creëert personages in een apocalyptisch universum, fotografeert zichzelf als machtwellusteling en dan weer als slachtoffer. Haar personages zijn grotesk en kijken vaak recht in de lens, en nodigen zo de kijker uit om te reflecteren over zijn eigen identiteit en omgeving.  
 
De portretten van Sherman vormen het uitgangspunt van FICTIONS. In de performance FICTIONS geven jongeren uit Ieper een stem aan deze gelaagde foto’s, ze improviseren rond de beelden, schrijven fictieve brieven en dagboeken, maken  Instagram-foto’s van eigen transformaties, en fantaseren eindeloos over de vraag der vragen:  Wie ben ik?  En wie is de ander?  En bovenal , hoe verhouden die zich tegen over elkaar? 
 
Alle personages komen samen in een tableau vivant. Welkom, als je durft…
 


Speljongeren JOC IeperConcept & regieHein MortierInspired byCindy ShermanBegeleidingCharina Denolf