De Figuranten - Katrien Oosterlinck

Katrien Oosterlinck

Katrien Oosterlinck ontwerpt spelinstructies met een specifieke scenografie voor ontmoetingen tussen mensen. De zone is non-verbaal, lichaamstaal staat centraal. Haar werk staat stil bij ruimtegevoeligheid: de zoektocht naar een eigen en gedeelde plek. Haar praktijk gaat niet alleen over sociale interactie, maar ook over het creëren van beelden via die interactie.

Voor De Figuranten zet ze die methodiek verder met participanten van Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Ieper.


ConceptKatrien OosterlinckOndersteuningTuur UyttenhoveSamen metPsychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Ieper