De Figuranten - Yinka Kuitenbrauwer

What are we going to do with all this future?

Welke kleur heeft de toekomst?

Yinka Kuitenbrauwer vertrekt als documentair theatermaker vanuit ontmoetingen en gesprekken. Drie dagen lang interviewde ze mensen in Psychiatrisch Centrum Menen en sprak met hen over de toekomst. Hoe zie je de toekomst? Die van jezelf en die van de wereld? Wie of wat zou je willen zijn als je niet was wie je bent?

Vertrekkend vanuit die gesprekken maakt Yinka samen met een paar spelers uit PCM een intieme theatervoorstelling. Citaten en fragmenten uit de interviews dienen als uitgangspunt voor een nieuwe, associatieve vertelling. Over wat er nog niet is. Over zorgen, over hoop, over morgen.


SpelSpelers uit PCM, Yinka KuitenbrauwerConceptYinka KuitenbrauwerRegieYinka KuitenbrauwerSamen metPsychiatrisch Centrum MenenCoproductieDe Figuranten & CC De Steiger