De Figuranten - Yinka Kuitenbrauwer

Yinka Kuitenbrauwer

Tijdens het Mad World-festival maakt theatermaakster Yinka Kuitenbrauwer een double bill. Ze presenteert er haar voorstelling Kan dus niet, waarvoor ze zich onderdompelde in de leefwereld van jongvolwassenen die kampen met psychische problemen. Op basis van het materiaal dat ze verzamelde tijdens dat onderzoek, maakte ze een documentair-theatrale voorstelling.

Voor De Figuranten gaat Yinka mensen uit Psychiatrisch Centrum Menen interviewen om zo te komen tot een theatrale uitwisseling. Samen met de participanten werkt ze aan nieuwe creatie.


SpelSpelers uit PCM, Yinka KuitenbrauwerConceptYinka KuitenbrauwerRegieYinka KuitenbrauwerSamen metPsychiatrisch Centrum MenenCoproductieDe Figuranten & CC De Steiger