De Figuranten is een kunstenorganisatie die in dialoog met de meest kwetsbaren van de maatschappij theater maakt.  Voor onze voorstellingen bewerken we bestaande theaterteksten (Aeschylos, Shakespeare, Tsjechov, Müller…) of vragen we hedendaagse auteurs (Peeters, Pourveur…) om nieuwe teksten te schrijven.

In onze werkruimte in Menen organiseren we Open Ateliers voor jongeren en volwassenen. Het theateratelier voor volwassenen werkt aan een voorstelling die gepresenteerd wordt op Mad World in mei, het jongerenatelier presenteert op Winterwerk in december. De teksten uit onze Schrijfateliers worden verzameld in een bundel.

Daarnaast doen we artistieke projecten op maat, vaak op vraag van welzijnsorganisaties en kunstencentra.

De Figuranten is een kunstenorganisatie die in dialoog met de meest kwetsbaren van de maatschappij theater maakt.  Voor onze voorstellingen bewerken we bestaande theaterteksten (Aeschylos, Shakespeare, Tsjechov, Müller…) of vragen we hedendaagse auteurs (Peeters, Pourveur…) om nieuwe teksten te schrijven.

In onze werkruimte in Menen organiseren we Open Ateliers voor jongeren en volwassenen. Het theateratelier voor volwassenen werkt aan een voorstelling die gepresenteerd wordt op Mad World in mei, het jongerenatelier presenteert op Winterwerk in december. De teksten uit onze Schrijfateliers worden verzameld in een bundel.

Daarnaast doen we artistieke projecten op maat, vaak op vraag van welzijnsorganisaties en kunstencentra.

De Figuranten wil artistieke arbeid en mensen in een kwetsbare positie verenigen op een manier die verrijkend is voor beide. De artistieke impuls komt van (gast)kunstenaars, die artistiek materiaal aanbieden aan de deelnemers. Die verbinden zich zo veel mogelijk met het materiaal, ze interpreteren, reflecteren en werken samen aan een artistiek interessant eindresultaat dat gepresenteerd wordt aan een publiek.

De Figuranten koestert de ambitie om een wisselwerking op gang te brengen tussen de deelnemers, het publiek en de kunsten zelf. Die wisselwerking leidt tot een uniek, collectief gedragen resultaat, maar ook tot de emancipatie van de deelnemers. Zij worden op alle niveaus betrokken in het artistieke traject en worden daardoor assertiever, creatiever en zich bewust van hun competenties.

De Figuranten wil kunst maken die de marge overstijgt. Deelnemers komen los van hun persoonlijke context dankzij het artistieke materiaal, maar ook door te presenteren aan vertrouwd en nieuw publiek. Het werk zoekt zijn weg binnen het reguliere kunstencircuit, waar het een aanvulling kan vormen op het mainstream aanbod.

De Figuranten gelooft dat maatschappelijk engagement en artistieke ambities elkaar versterken en dat de dialoog tussen (gast)kunstenaars en mensen in een kwetsbare positie leidt tot kwalitatieve artistieke arbeid. Zonder de individuele context van de deelnemers uit het oog te verliezen, wordt gewerkt aan een collectief gedragen artistieke creatie die inhoudelijk hun maatschappelijke positie wél overstijgt.

De Figuranten gelooft dat kunst een hefboom kan zijn naar emancipatie, wederzijds begrip en inclusie. Door kwetsbare mensen mee te trekken in een creatief proces, maken we hen niet alleen vertrouwd met de gelaagdheid van hedendaagse kunst (zij voegden immers zelf nieuwe lagen toe aan hun eigen werk), maar bieden we ook een alternatief voor ingesleten maatschappelijke uitsluitingsmechanismen en isolement. Alle creatieve processen zijn laagdrempelig bij instap.

PODIUM

Improvisatie, teksttheater en performance onder begeleiding van professionele regisseurs.

BEELDENDE KUNST

Videokunst en installaties onder begeleiding van professionele kunstenaars.

OPEN HUIS

Ontmoetingsplek en repetitieruimte voor iedereen met artistieke honger.

OP LOCATIE

Artistiek werk in de publieke ruimte en creatieve processen bij diverse partners.

WORKSHOPS

Kunsteductatie podium en beeldende kunsten voor alle leeftijden en organisaties.

Onze partners


De Figuranten werkt samen met:

Artistieke partners

Wit.h (Kortrijk)

CC De Spil (Roeselare)

Klein Verhaal (Oostende)

Het Gevolg (Turnhout)

Tutti Fratelli (Antwerpen)

De Vieze Gasten (Gent)

Compagnie Tartaren (Leuven)

Bolwerk (Kortrijk)

La Virgule (Tourcoing)

Passerelle vzw (Kortrijk)

CC De Steiger (Menen)

cie Tabloo (Menen)

Pensons Bercail (Menen)

OKO – Overleg Kunstenorganisaties (Brussel)

Kunstencentrum Buda (Kortrijk)

Museum Dr Guislain (Gent)

Sociale partners

CAW Zuid-West-Vlaanderen

OCMW Menen

Psychiatrisch Centrum OLV van Vrede Menen

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Ieper

Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk

Centrum Leren & Werken Kortrijk

VTI Sint-Lucas Menen

Centrum Jongeren- en Gezinsbegeleiding Kortrijk

Vormingplus MZW

Demos vzw Brussel